Vessels in AISHub coverage zone

MMSIVesselIMOCallsignDestinationLast ReportSources
   
368072680(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:53 UTC2597 3455
223654789(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:51 UTC2671
533018887(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:30 UTC
525300795(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:51 UTC3016
538009115(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:53 UTC3080 3032
770576214(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:50 UTC2389
431008081(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:53 UTC2171
111257005(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:53 UTC3247 2764 2221 2689 2256 2063
200019225(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:47 UTC2083
413982295(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:24 UTC
431012832(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:44 UTC2119
273424250(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:47 UTC3435
422849000(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:30 UTC
512007589(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:52 UTC2114
369970581(not set)(not set)(not set)(not set)16-01-2021 21:36 UTC
412400214ZHEPINGHUYU00327016-01-2021 21:29 UTC
338314744WHITE BEAR016-01-2021 21:44 UTC3145
413833395JULONG88016-01-2021 21:53 UTC3031
413255740LANG MAN HAI WAN0JZ-JZ / /816-01-2021 21:46 UTC2083
413507150BEI GANG YOU 110BEI HAI16-01-2021 21:50 UTC2456
413773877YUEWEIHANG888016-01-2021 21:50 UTC2083
413839149GUIPINGBINHAI8807716-01-2021 21:37 UTC
413901331HUIXINHUI36016-01-2021 21:52 UTC3048
338332477T0WBOATUS_ALAMEDA0SFBAY16-01-2021 21:44 UTC3342 2148 2036
413956462PINGNANYONGJIA 2868016-01-2021 21:53 UTC2587
338326628SUSIE Q016-01-2021 21:45 UTC2797
204209890ANDRE E TIAGO016-01-2021 21:53 UTC2059
412756680JIE BANG 80GUANGZHOU16-01-2021 21:51 UTC3048
338103617ZENYATTA016-01-2021 21:53 UTC3455
413511040BEIBUWANYIN11016-01-2021 21:53 UTC2456
338360952FATES FORTUNE016-01-2021 21:52 UTC2296
338228227THALIA016-01-2021 21:52 UTC3092
50030000350030-3-80%016-01-2021 21:51 UTC3154 2353
413761426SHIBOKEDU12016-01-2021 21:52 UTC3031
413465390YUEHEHANG1016-01-2021 21:52 UTC2456
338184269A FRAYED KNOT016-01-2021 21:51 UTC2047
525005341KM. SUNLY-10016-01-2021 21:50 UTC3032
338183533KEONI016-01-2021 21:50 UTC2639
316041353AXE016-01-2021 21:50 UTC2920 2042
413991581ZHEJIAXINGHUO02728016-01-2021 21:41 UTC
413770569ZHEANJIHUO 2567016-01-2021 21:52 UTC3031
41269266696616016-01-2021 21:53 UTC2456
413509720XINGANGWANJUN803016-01-2021 21:52 UTC2083 2456
338189285MIA NOI016-01-2021 21:46 UTC3455
413847972TENGXIANJINHAI8068016-01-2021 21:51 UTC2587
413795943JIANGSUDU21HAO0JING JIANG16-01-2021 21:53 UTC3031
316032237WHITE PEARL016-01-2021 21:44 UTC3145
413490430SUI HANG 8380PANYU16-01-2021 21:53 UTC3048
440009550CHEONGNURI016-01-2021 21:53 UTC2391
371230000YUYO9322657JP KWS DU16-01-2021 21:52 UTC2119